FCS

POST BERKAITAN ASAS SAINS KOMPUTER
 1. DSKP, RPT Asas Sains Komputer Tingkatan 1
 2. Rancangan Pelajaran Tahunan Asas Sains Komputer 2017
POST ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
 1. FCS F1 : 4 Teknik Pemikiran Komputasional
 2. FCS F1 : Pengecaman Corak (Intro)
 3. FCS F1 : Penukaran Nombor Perduaan Kepada Nombor Perpuluhan
 4. FCS F1 : Penukaran Nombor Perpuluhan Kepada Nombor Perduaan
 5. FCS F1 : Penukaran Nombor Perduaan (asas2) Kepada Nombor Perpuluhan (asas10)
 6. FCS F1 : Penukaran Nombor Perpuluhan Kepada Nombor Perduaan
 7. FCS F1 : Penambahan Dua Nombor Perduaan
 8. FCS F1 : Penolakan Dua Nombor Perduaan
 9. FCS F1 : Latihan Operasi Tambah 2 Nombor Perduaan (MMI)
 10. FCS F1 : Unit Ukuran Imej Digital
 11. FCS F1 : Unit Ukuran Audio Digital
 12. Aktiviti : Unit Ukuran Imej Digital (Google Drive)
 13. FCS F1 : Pembangunan Algoritma
 14. FCS F1 : Algoritma Melibatkan Struktur Kawalan Pilihan
 15. FCS F1 : Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Struktur Kawalan Ulangan
 16. FCS F1 : Pengesanan Ralat Dalam Pseudokod dan Carta Alir
 17. FCS F1 : Penghasilan Pseudokod dan Carta Alir bagi Algoritma yang Melibatkan Gabungan Pelbagai Pilihan dan Ulangan

POST ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2
POST ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3
PROGRAM SCRATCH

1 comment:

Pendapat Anda...?