FCS F1 : Penghasilan Pseudokod dan Carta Alir bagi Algoritma yang Melibatkan Gabungan Pelbagai Pilihan dan Ulangan

https://docs.google.com/presentation/d/1W6J4_IfiXflx-nU3uMkzxm7d7KYwdSiT5dK9KI3tRXc/edit?usp=sharing

No comments:

Post a Comment

Pendapat Anda...?