Repl.It 09 : Kira Indeks Jisim Badan (BMI)https://docs.google.com/drawings/d/11fM-SPI-oXj_se92d2iJObjOvlvvwGn_fGU1fdInckA/edit?usp=sharing

Decompose :
- Bagaimana nak tentukan tinggi dan berat seseorang?
- Apa unit ukuran yang akan digunakan untuk tinggi dan berat?
- Apa itu BMI?
- Apakah Indeks dan status berat, yang digambarkan dalam BMI?
- Apakah formula matematik yang digunakan untuk mengira BMI?
- Adakah maklumat yang diperlukan untuk mengira BMI mencukupi?
- Apakah Input yang diperlukan bagi mengira BMI?
- Apakah Output yang diharapkan selepas pengiraan dilakukan?

Pattern :
- Apakah ketetapan @ keseragaman yang boleh dibuat apabila mengukur berat dan tinggi bagi kumpulan yang ramai?
- Apakah struktur kawalan pengaturcaraan yang digunakan?

Abstraction :
- Apakah maklumat penting yang diperlukan untuk mengira dan menentukan indeks serta status berat dalam BMI?

Algoritma / Generalisasi :
- Tentukan langkah-langkah atau algoritma untuk mengira BMI.
- Tunjukkan algoritma mengira BMI dalam bentuk carta alir / pseudokod.
- Berdasarkan pengalaman anda dan model penyelesaian masalah mengira BMI ini yang telah dibina ini, apakah aktiviti harian yang mempunyai bentuk penyelesaian yang sama / serupa / boleh diubahsuai.

No comments:

Post a Comment

Pendapat Anda...?