Repl.it 08 : Automasi Siram Pokok (struktur kawalan for)
SITUASI :
Anda dikehendaki memprogramkan alat penyiraman pokok berautomatik untuk digunakan pada Taman Mini STEM di sekolah anda. Bilangan pokok yang perlu disiram adalah sebanyak 20 biji pokok buah oren dalam pasu.
Pengendali alat ini hanya perlu memulakan aturcara apabila hendak menyiram. Alat ini akan membuat siraman secara satu persatu terus kepada setiap pokok. Suatu output akan dipaparkan apabila setiap pokok telah disiram. 
Bincangkan logik algoritma untuk alat penyiraman pokok automatik ini. Buat analisis IPO+SK. Anda boleh menggunakan programming Java atau Python untuk membangunkan aturcara yang diperlukan.

https://repl.it/HGYm/0 (Java)
https://repl.it/HJIO/0 (Python)ANALISIS IPO + SK
I - INPUT
-
P - PROSES
bilpokok = 20
O - OUTPUT
“Pokok x telah disiram”
SK - STRUKTUR KAWALAN
for (nilai pemula, nilai penamat, kadar penambahan)

Carta Alir :

Pseudo kod :

01 MULA
02 Set bilpokok = 1
03 UNTUK bilpokok <= 20
               Siram bilpokok = 1
               Output “Pokok ‘bilpokok’ telah disiram”
               Set bilpokok + 1

04 TAMAT
IDEA PERNAMBAHBAIKAN :
Berdasarkan daripada perbincangan di atas,
  1. Binakan aturcara lengkap yang membolehkan pengendali alat ini untuk memilih nombor pokok yng ingin disiram sahaja.
  2. Tambahkan outout yang memberitahu "Program menyiram pokok bermula".
  3. Tambahkan output yang memberitahu "Program siraman pokok selesai!".

1 comment:

Pendapat Anda...?