CS F4 : Latihan Formatif 1.3Lengkapkan Latihan Formatif 1.3
Latihan Buku Teks Sains Komputer pada muka surat 72 hingga 74.
Bincang bersama rakan-rakan. Rujuk bahan nota dalam buku teks.
Pastikan jawapan yang dituliskan adalah betul (minta semak dengan/bersama rakan2 lain).

FCS F1 : Penukaran Nombor Perpuluhan Kepada Nombor Perduaan
https://docs.google.com/drawings/d/1XFkGjtEUunwc27MalWiu6ag4SRTGV-1KrfgemfTOwYk/pub?w=761&h=517

CS F4 : Struktur Kawalan Pilihan ( if, if-else, if-else-if, switch case)
https://docs.google.com/presentation/d/1ZdQGVqoELN8QZHhA96GXyLEkJT6Stburpcl28DJPcwY/edit?usp=sharing

CS F4 : Penulisan Aturcara Untuk Masukkan Input drpd Papan Kekunci dan Papar Output
https://docs.google.com/presentation/d/1YcHViZRjQaJ9oqHumKXX-pRJSVjMRWok3iYcVetchdk/edit?usp=sharing

CS F4 : Penggunaan Pernyataan Umpukan dan Pernyataan Aritmetik
https://docs.google.com/presentation/d/12SZbdbigjORoC3eUdUny_NT7tqt7_n-PYfIG4UWUot4/edit?usp=sharing

CS F4 : Pengisytiharan, Permulaan, Penetapan Nilai Pada Pembolehubah dan Pemalar


Tugasan Penting!

Tugasan untuk Murid SK dan ASK. Sila selesaikan semua senarai tugasan yang diberikan disini.
Dapatkan juga 'Secret Words' dari cikgu untuk membuat tugasan ini.