Repl.it 06 : Program Hasil Tambah 2 Nombor


Program Mengira Hasil Tambah Bagi Sebarang Dua Nombor Yang dimasukkan oleh Pengguna.
Analisis IPO :
INPUT
masukkan nombor pertama, nombor kedua
PROSES
jumlah = no_pertama + no_kedua
OUTPUT
jumlah

https://repl.it/F5La/1