CS F4 : Pembolehubah, Pemalar, Jenis Data, Pengisytiharan Nilai


https://docs.google.com/presentation/d/1_gff5ZJBWs7e_4gLmKG3gzdsa9dFR5TtAfWr3LH8mIs/edit?usp=sharing

2 comments:

Pendapat Anda...?