FCS F1 : Pengecaman Corak (Intro)

PENGECAMAN CORAK berkaitan dengan corak (patterns), kebiasaan (regularities), ciri-ciri atau sifat-sifat yang boleh dibincangkan serta boleh diukur.

https://docs.google.com/presentation/d/1eoxxvX9Ie2f-qQyb-pAF1HyFErzgAsjVGirDWkVMWas/edit?usp=sharing

Bacaan Tambahan / Lanjutan :

  1. http://www.slideshare.net/armandovieira2/pattern-recognition-18230948?next_slideshow=1
  2. http://www.slideshare.net/MaazHasan/pattern-recognition-37839488

4 comments:

Pendapat Anda...?