Pengurusan Fail Kerja Kursus ICT SPM - Murid 1. Fail Double Ring - sila simpan di almari yang disediakan dalam Makmal Komputer
 2. Cover Depan - telah disediakan cikgu, warna kuning
 3. Borang ISF (Individual Score Form) - 1 helai
 4. Borang ROS (Record Of Submission) - ada 2 helai
 5. Borang Markah Setiap Kerja Kursus + Evidens yang dicetak
 6. 10 helai nota cikgu - letak pada bahagian paling belakang fail
SUSUNAN FAIL KERJA KURSUS (berdasarkan MPKK 2012)


 1. Cover Depan warna Kuning
 2. Borang ISF (Individual Score Form) muka surat  62
 3. Borang Record Of Submission 2 helai muka surat 61
 4. Antivirus muka surat 44
 5. Antispyware muka surat 45
 6. 10 Slides PowerPoint muka surat 46
 7. PC Assembling muka surat 47
 8. Install OS muka surat 48
 9. Written Assignment : Open Sources muka surat 49, 17
 10. Cable Crimping muka surat 50
 11. IP Address muka surat 51
 12. Written Assignment : Mobile Computing muka surat 52, 21
 13. Multimedia Project muka surat 53, 54, 24, 25
 14. Scrapbook Immersive Multimedia muka surat 55, 27
 15. Programming Project muka surat 56, 57, 67, 68, 29, 30
 16. 2 Latest Programming Language muka surat 58, 32
 17. Database Project muka surat 59, 69, 70, 34
 18. Web Application muka surat 60, 36