27Feb2013 : Kelas ICT 5Zuhal (Online)

BAB 4.0 : MULTIMEDIA
Sub Topik : 4.1 Konsep Multimedia

OBJEKTIF :
1) Mendefinisikan maksud multimedia
2) Mengenal pasti 5 elemen multimedia
3) Mengenal pasti penggunaan multimedia dalam pelbagai bidang

AKTIVITI / TUGASAN :
1) Dapatkan maksud multimedia di Wikipedia disini
Tuliskan dalam buku nota kamu.