Bloom’s Digital Taxonomy


6 Fasa Taksonomi Digital Bloom
Post kali ini saya ingin kongsikan tentang Taksonomi Bloom yang wajib semua guru tahu teori dan praktisnya. Teori Taksonomi Bloom yang pernah dipelajari saya, terdapat 6 aras iaitu : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian.

Taksonomi Bloom ini digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran (kalau gunalah), serta selalu dikaitkan apabila guru membuat soalan ujian yang dimestikan menyediakan borang Jadual Spesifikasi Unit (JSU, kalau dibuatlah).